I mo ranganna, tá an-bhéim ar nádúr inmheánach an choirp a bhíonn de shíor ag athrú. Leagtar béim ar thuiscint a chothú ina leith, agus an tuiscint sin a fhorbairt.

Ióga Aireach le Ciara

Ina cur chuige, tacaíonn Ciara leis an néarchóras a bhainistiú. Cuirtear cur chuige iomlánaíoch chun
cinn chomh maith le sábháilteacht, cineáltas, folláine agus sláinte. Leagtar béim ar acmhainní an
duine a úsáid, as a stuaim féin.

Cuireann cur chuige Chiara béim ar an tábhacht a bhaineann le sláinte an choirp. Ní gá a bheith i do
mháistir, ach trí ghluaiseachtaí nádúrtha agus tairbhiúla, forbraítear raon gluaiseachta, cothrom
agus láidir. Cuirtear le cumas éisteachta agus bainistíochta an duine le céadfaí an choirp a thuiscint
níos fearr.

Déanann ióga le Ciara maitheas do chorp agus córas inmheánach an duine. Tabharfar aird ar leith ar
chéadfaí le heispéireas folláin agus tairbhiúil a chruthú. Spreagtar forbairt ar ghluaiseacht,
féinsmacht agus teorainneacha, sa chorp agus san intinn. Léirítear an tábhacht a bhaineann le faoiseamh a ghlacadh agus sos a thógaint.

Tacaíonn cur chuige Chiara leis an néarchóras a bhainistiú. Cur chuige iomlánaíoch atá i gceist a
chuireann béim ar shábháilteacht, cineáltas, folláine, sláinte agus acmhainneacht ionat féin.

Dar le Ciara, ní gá a bheith i do mháistir. Is éard atá le déanamh ná folláine a dhaingniú ag croílár an choirp. Trí ghluaiseachtaí nádúrtha agus tairbhiúla a chleachtadh, forbraítear saol gaolmhar agus gníomhach.

Mar chuid den phróiseas seo, forbraítear raon gluaiseachta láidir agus cuirtear le cumas éisteachta
agus bainistíochta an duine le céadfaí an choirp a thuiscint níos fearr.

Déanann ióga le Ciara maitheas do chorp agus córas inmheánach an duine. Tabharfar aird ar leith ar na céadfaí le heispéireas folláin agus tairbhiúil a chruthú. Leagtar béim ar ghluaiseacht, féinsmacht agus teorainneacha, sa chorp agus san intinn. Léirítear an tábhacht a bhaineann le faoiseamh a ghlacadh agus sos a thógaint.

Josef

Josef

Is foinse thacaíochta é Josef, páirtí Ciara, ina saol pearsanta agus ina cuid oibre. Tugann sé infreastruchtúr do Chiara – atá ríthábhachtach di agus í ag múineadh. Tá Josef ann mar chluas
éisteachta do Chiara, thóg sé ‘Naduir’ ina bhfuil siad ina gcónaí agus tugann sé aire iontach don talamh ann.

Tá Josef ina chleachtóir agus ina theagascóir ‘Wim Hof’ – cleachtas aclaíochta in uisce fuar. Bíonn deireadh seachtaine agus laethanta míosúla á reáchtáil acu ag ‘Naduir’.

Sinead

Sinead

Is deirfiúracha iad Sinead agus Ciara. Tá Sinead ina cónaí sa Fhrainc. Oibríonn sí ó chian agus tá sí freagrach as cúraimí na hoifige. Cuireann sí tacaíocht theicniúil ar fáil do na beoshruthanna laethúla.  Feidhmíonn sí mar riarthóir chomh maith le deirfiúr agus cara! Tá go leor spraoi inti agus is féidir brath uirthi. Labhraíonn siad lena chéile go laethúil, agus pléann siad go minic na bealaí arbh fhéidir leo a bheith níos fearr, agus níos folláine. Cuireann siad nósanna laethúla i bhfeidhm lena sláinte agus a bhfolláine a fheabhsú. Bíonn siad airdeallach go bhfuil caidreamh sláintiúil acu leis an domhan thart timpeall orthu. Creideann siad go gcaithfear a bheith solúbtha agus aithnítear an tábhacht a bhaineann le fás pearsanta agus proifisiúnta. Aithníonn siad go bhfuil tuilleadh cruthaitheachta agus ceangail le fáil ach a bheith cineálta agus díograiseach.

Tá Sinead ina cónaí i nDeisceart na Fraince lena fear céile Matt agus a bpáistí Ben agus Isabelle, chomh maith leis an madra is cairdiúla riamh, a bpocadán beag dílis, Sasha

Scroll to Top